Skip Navigation Links

Obavijest o zaštiti podataka

Robert Bosch d.o.o. (u nastavku "Bosch" ili "Mi" ili "Nas") želi vam dobrodošlicu na svoje internetske stranice i mobilne aplikacije (pod skupnim nazivom i "internetske ponude"). Zahvaljujemo vam na interesu za naše društvo, proizvode i usluge.

Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike našeg društva.

Voditelj obrade

Bosch je voditelj obrade odgovoran za obradu vaših podataka; iznimke su opisane u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Naši kontaktni podaci navedeni su u nastavku:

Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, Hrvatska, Tel.: +385 1 2958-071

Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

Načela

Osobni podaci sastoje se od svih informacija povezanih s identificiranom fizičkom osobom ili osobom koja se može identificirati te uključuju, primjerice, imena i prezimena, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, ugovorne matične podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i plaćanju, što je izraz identiteta osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo kad za to postoji pravna osnova ili ako ste vi dali privolu za obradu ili uporabu osobnih podataka kad je riječ o tom pitanju, npr. putem registracije.

Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:

 • Podaci za komunikaciju (npr. ime, telefon, e-mail, adresa)

 • Ugovorni matični podaci (npr. ugovorni odnosi, ugovorni interes ili interes za proizvod, broj kupca)

 • Povijest kupca

 • Ugovorni podaci o računovodstvu i plaćanju

 • Podaci za planiranje i upravljanje

 • Povijest treninga i usavršavanja

 • Informacije o proizvodima i ugradnjama (npr. adresa ugradnje, serijski broj, tip proizvoda, datum ugradnje)

 • Podaci za registraciju (npr. ID, korisničko ime)

 • Identifikator uređaja (npr. serijski broj, ID uređaja)

 • Lokacijski podaci (npr. GPS podaci)

 • Kontakti

 • Unosi u kalendar

 • Pohrana

Svrhe obrade i pravne osnove

Mi i pružatelji usluga koje smo angažirali obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe obrade:

 • Pružanje ovih internetskih ponuda (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje ugovornih obveza).

 • Rješavanje ometanja pružanja usluga i sigurnosni razlozi (pravna osnova: čl. 6., st.1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje naših zakonskih obveza u okviru sigurnosti podataka, i naš legitimni interes u otklanjanju ometanja pružanja usluga te za sigurnost naših ponuda).

 • Vlastita promocija i promocija koju izvršavaju drugi, kao i istraživanje tržišta i analiza dosega provedena u okviru koji je dopušten zakonom ili koji se temelji na privoli (pravna osnova: čl. 6. st. 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, privola ili naš legitimni interes za za direktni marketing ako se odvija u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. U mjeri koju zahtijeva zakon, kontakt u marketinške svrhe podložan je vašoj prethodnoj privoli).

 • Ankete o proizvodima ili kupcima koje se provode putem e-pošte i/ili telefonskim putem ovisno o vašoj prethodnoj izričitoj privoli (Pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, privola). Napomena: u slučaju da angažiramo institut za istraživanje tržišta u svrhu anketiranja, on će djelovati isključivo u skladu s našim uputama i slijediti naše smjernice.

 • Zaštita i obrana naših prava (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš legitimni interes za zaštitu i obranu naših prava).

 • Ispunjavanje zakonskih obveza u svrhu praćenja i sigurnosti proizvoda (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš legitimni interes za jamčenje sigurnosti naših proizvoda).

 • Zaštita naših prava u okviru upita o jamstvu i registraciji proizvoda (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš legitimni interes za jamčenje sigurnosti naših proizvoda).

 • Prikupljanje, planiranje i provođenje usluga službe za korisnike (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjenje ugovorne obveze).

Obveza stavljanja osobnih podataka na raspolaganje

Imajte na umu da, ako postoji ugovor između tvrtke Bosch i vas, morate staviti na raspolaganje one osobne podatke koje su potrebne za sklapanje, izvođenje i prekid ugovornog odnosa i za ispunjavanje time povezanih ugovornih obveza ili za čiju smo obradu obvezani zakonom. Bez stavljanje tih podataka na raspolaganje nećemo moći sklopiti ugovor s vama, niti ga ispuniti ili završiti.

Ako obrada podataka u okviru uporabe ove internetske ponude nije potrebna za sklapanje, izvođenje i završetak ugovornog odnosa ili za ispunjavanje ugovornih obveza i nije zakonom propisano, stavljanje podataka na raspolaganje vrši se dobrovoljno. Potrebno je obratiti pozornost na to da se određene funkcionalnosti naše internetske ponude ili usluge ne mogu iskoristiti bez stavljanja potrebnih podataka na raspolaganje.

Datoteke zapisnika

Svaki put kad se služite internetom, vaš preglednik odašilje određene informacije koje pohranjujemo u takozvane datoteke zapisnika.

Datoteke zapisnika čuvamo kako bismo utvrdili ometanja pružanja usluga te iz sigurnosnih razloga (npr. radi istrage pokušaja napada) i to u razdoblju od 7 dana, a nakon toga ih brišemo. Datoteke zapisnika koje moramo zadržati u dokazne svrhe izuzete su od brisanja dok se određeni incident ne riješi te se mogu, u pojedinom slučaju, prenijeti istražnim tijelima.

U datotekama zapisnika spremaju se informacije navedene u nastavku:

 • IP adresa (adresa internetskog protokola) terminalnog uređaja koji se upotrebljava za pristup internetskim ponudama;

 • adresa internetske stranice s koje se pristupilo internetskoj ponudi (takozvani URL izvora ili URL referenta);

 • naziv pružatelja usluge preko kojega se pristupilo internetskoj ponudi;

 • naziv datoteka ili informacija kojima se pristupilo;

 • Datum, vrijeme i trajanje prijenosa;

 • operativni sustav i informacije o upotrijebljenom internetskom pregledniku, uključujući instalirane dodatke (npr. Flash Player);

 • kôd statusa http-a (npr. „uspješan zahtjev” ili „tražena datoteka nije pronađena”);

 • količina prenesenih podataka;

Djeca

Ova internetska ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

Prijenos podataka drugim voditeljima obrade

Vaši osobni podaci ponajprije se prosljeđuju drugim voditeljima obrade samo ako je to potrebno za izvršavanje ugovornih obveza ili ako mi ili treća strana imamo legitimni interes za prijenos podataka ili ako ste dali privolu. Pojedinosti o pravnoj osnovi i primateljima ili kategorijama primatelja mogu se pronaći u Odjeljku – Svrhe i pravne osnove obrade. Treće strane mogu biti i druge tvrtke Bosch grupe. Ako se podaic prenose trećim stranama temeljem legitimnog interesa, to je pojašnjeno u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Usto, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kad smo obavezni to učiniti zbog zakonskih propisa ili izvršnih upravnih ili sudskih naloga.

Pružatelji usluga (općenito)

Angažiramo vanjske pružatelje usluga za zadatke kao što su prodajne i marketinške usluge, upravljanje ugovorima, upravljanje plaćanjima, programiranje, hosting podataka i usluge dežurne servisne linije. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podacima i zaštiti podataka koje su pohranili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštovati zakonske odredbe. Pružatelji usluga mogu biti i druga društva grupe Bosch.

Prijenos primateljima izvan EGP-a

Osobne podatke možemo prenositi i primateljima koji se nalaze izvan EGP-a u takozvanim trećim zemljama. U takvim slučajevima prije prijenosa osiguravamo da primatelj podataka pruži odgovarajuću razinu zaštite podataka ili da ste dali privolu za prijenos.

Imate pravo primiti pregled primatelja iz trećih zemalja i primjerak posebno ugovorenih odredbi kojima se osigurava odgovarajuća razina zaštite podataka. Molimo da u tu svrhu upotrijebite izjave iz odjeljka Kontakt.

Trajanje pohrane, razdoblja čuvanja

Vaše podatke ponajprije pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i povezanih usluga ili dok god imamo legitimni interes za pohranu podataka (npr. nakon izvršavanja ugovornih obveza možemo i dalje imati legitimni interes za marketing putem obične pošte). U svim drugim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, a iznimka su podaci koje moramo pohraniti radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog razdoblja zadržavanja prema poreznom i trgovinskom zakoniku obvezni smo imati dokumente kao što su ugovori i fakture dostupne tijekom određenog razdoblja).

Uporaba kolačića

U okviru svojih internetskih usluga možemo upotrebljavati kolačiće i mehanizme za praćenje.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu pohraniti na vaš uređaj kada posjećujete našu internetsku ponudu.

Praćenje je moguće s pomoću različitih tehnologija. Posebice obrađujemo podatke s pomoću tehnologije piksela i/ili tijekom analize datoteka zapisnika.

Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su potrebni za tehničko funkcioniranje internetske ponude te kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu potrebni za tehničko funkcioniranje internetske usluge.

Općenito se internetska ponuda može upotrebljavati bez ikakvih kolačića koji ne služe nikakvoj tehničkoj svrsi.

Tehnički potrebni kolačići

Izraz tehnički potrebni kolačići odnosi se na kolačiće bez kojih se tehnički uvjeti internetskih usluga ne mogu osigurati. Tu spadaju, na primjer, kolačići koji pohranjuju podatke koji osiguravaju funkcionalnu reprodukciju zvučnih zapisa ili videozapisa.

Takvi kolačići brišu se kad napustite internetsku stranicu.

Kolačići i mehanizmi praćenja koji nisu potrebni s tehničke strane

Ti se kolačići i mehanizmi za praćenje upotrebljavaju ako za to u svakom slučaju date privolu. Uz iznimku kolačića koji pohranjuje vaš trenutni status postavki privatnosti (kolačić za odabir). Ovaj kolačić zasniva se na legitimnom interesu. Razlikujemo dvije potkategorije u pogledu tih kolačića i mehanizama za praćenje:

Kolačići za praktičnost

Ti kolačići pridonose funkcionalnosti te vam stoga omogućuju da upotrebljavate našu internetsku uslugu na praktičniji način, npr. postavke za vaš jezik mogu spadati u ovu kategoriju.

Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Općenito

Uporabom marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo vam omogućiti ponudu koja se temelji na vašim interesima, koji su rezultat analize vašeg korisničkog ponašanja:

 • Statistika: Primjenom statističkih alata mjerimo npr. broj vaših prikaza stranice.

 • Praćenje konverzija: Naši partneri za praćenje konverzija postavljaju kolačić na vaše računalo („kolačić za praćenje konverzija”) ako ste posjetili našu internetsku stranicu putem oglasa dotičnog partnera. Ti kolačići obično prestaju vrijediti nakon 30 dana. Ako posjetite određene dijelove naše internetske stranice, a kolačić još nije prestao vrijediti, mi i relevantni partner za praćenje konverzija prepoznajemo da je korisnik kliknuo na reklamu, što ga je preusmjerilo na našu internetsku stranicu. Svrha informacija prikupljenih putem kolačića za praćenje konverzija izrada je statistike o konverzijama i evidencije o ukupnom broja korisnika koji su kliknuli na dotični oglas, što ih je preusmjerilo na internetsku stranicu s oznakom za praćenje konverzija.

Imajte na umu da uporaba alata može podrazumijevati prijenos vaših podataka primateljima izvan EGP-a gdje ne postoji odgovarajuća razina zaštite podataka u skladu s GDPR-om (primjerice, u SAD-u). Za više pojedinosti u tom pogledu pogledajte opis koji dolazi uz pojedinačne alate za marketing.

Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

Možete upravljati svojim postavkama kolačića i mehanizama za praćenje putem preglednika i/ili naših postavki privatnosti.

Napomena: Vaše postavke odnose se samo na preglednik koji upotrebljavate u pojedinoj situaciji.

Deaktivacija svih kolačića

Ako želite deaktivirati sve kolačiće, deaktivirajte kolačiće u postavkama vašeg preglednika. Imajte na umu da to može utjecati na funkcionalnost internetske stranice.

Upravljanje postavkama u pogledu kolačića i mehanizama za praćenje koji nisu potrebni s tehničke strane

Kada posjećujete naše internetske stranice pojavit će vam se više pojedinačnih prozora za kolačiće s pitanjem dajete li privolu za uporabu bilo kakvih kolačića za praktičnost, marketinških kolačića ili mehanizama za praćenje.

U našim postavkama privatnosti možete povući privolu za uporabu kolačića s učinkom za buduća pretraživanja ili pak u bilo kojem trenutku možete ponovno dati privolu.

Vanjske poveznice

Naše internetske ponude mogu sadržavati poveznice na internetske stranice trećih strana – pružatelja koji nisu povezani s nama. Nakon što kliknete na takvu poveznicu, mi ne utječemo na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koje se klikom na poveznicu mogu prenijeti trećoj strani (kao što je IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer su postupci trećih strana, dakako, izvan našeg nadzora. Ne preuzimamo odgovornost za obradu osobnih podataka koju izvršavaju treće strane.

Sigurnost

Naši zaposlenici i tvrtke koje pružaju usluge u naše ime obvezni su osigurati povjerljivost i usklađenost s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali prikladnu razinu sigurnosti i kako bismo zaštitili vaše podatke kojima mi upravljamo posebice od rizika od nehotičnog ili protuzakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere stalno se unapređuju u skladu s tehnološkim napretkom.

Prava korisnika

Kako biste ostvarili svoja prava, upotrijebite informacije koji se nalaze u odjeljku Kontakt. Molimo vas da pri tome omogućite svoju jednoznačnu identifikaciju.

Pravo na informacije i pristup:

Imate pravo od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne i, ako se obrađuju, na pristup svojim osobnim podacima.

Pravo na ispravak i brisanje:

Imate pravo na ispravak ili dopunu neispravnih osobnih podataka ili na brisanje vaših podataka ako su svi pravni zahtjevi ispunjeni.

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova je obrada ograničena (vidi nastavak).

Ograničavanje obrade:

Imate pravo zahtijevati — dok god su zakonski zahtjevi ispunjeni — ograničavanje obrade svojih podataka.

Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „legitimnog interesa”

Osim toga, imate pravo bilo kada uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se isti temelji na legitimnom interesu. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako pružimo uvjerljive i legitimne razloge u skladu s pravnim zahtjevima koji nadilaze vaša prava.

Prigovor na izravni marketing:

Nadalje, bilo kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga i time povezano profiliranje ("Prigovor na izravni marketing"). Molimo vas da uzmete u obzir da, iz organizacijskih razloga, može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru kampanje koja je u već u tijeku.

Povlačenje privole

Ako ste dali privolu za obradu vaših podataka, u bilo kojem trenutku imate pravo povući tu privolu s budućim učinkom. Zakonitost obrade podataka prije vašeg povlačenja privole ostaje nepromijenjena.

Prenosivost podataka:

Imate pravo primiti podatke koje ste nam dali u strukturiranom, često upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj strani.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu:

Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili državu prebivališta ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas. Ono je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
adresa e-pošte: azop@azop.hr
web: www.azop.hr

Izmjene Obavijesti o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo na izmjene svojih mjera sigurnosti i zaštite podataka. U takvim slučajevima izmijenit ćemo i dopuniti svoju obavijest o zaštiti podataka u skladu s time. Molimo vas da stoga proučite trenutačnu verziju naše obavijesti o zaštiti podataka s obzirom na to da je podložna promjenama.

Ostvarivanje svojih prava i mogućnosti kontaktiranja

Ako nam se želite obratiti, dostupni smo na adresi koja je navedena u odjeljku „Voditelj obrade”.

Za ostvarivanje svojih prava povezanih s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBKN/

Za obavještavanje o incidentima povezanima s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Možete nam se obratiti i putem sljedeće adrese e-pošte:

DPO@bosch.com

Za prijedloge i pritužbe povezane s obradom vaših osobnih podataka preporučujemo da se obratite našem odgovornom službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka
Informacijska sigurnost i privatnost (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
p.p. 30 02 20
70442 Stuttgart
NJEMAČKA