Skip Navigation Links

Доставчик

Отговорност за съдържанието на интернет страниците на Роберт Бош ЕООД

Име и адрес

Роберт Бош ЕООД
бул. „Черни връх“ 51б
1407 София
БЪЛГАРИЯ

За контакт

bosch-bg@bg.bosch.com
+359 700 10 668

Съдебна регистрация

Софийски градски съд,
фирмено дело № 24311/1993

VAT ID No

BG-831626017

Решаване на спорове онлайн (РСО)

Информация относно решаване на спорове онлайн (РСО): Европейската комисия предлага платформа за решаване на диспути онлайн. Тази платформа е предназначена за улесняване на извънсъдебното уреждане на спорове относно договорни задължения в договорите за онлайн продажби и услуги.

Платформата можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ние не се ангажираме с извънсъдебно уреждане на спорове пред органите за арбитраж на потребителите.