Skip Navigation Links

Informácie o spoločnosti

Robert Bosch, spol. s r.o.

Ambrušova 4, 821 04 Bratislava
IČO 31355579
Registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro, vložka číslo 5514/B
Konatelia spoločnosti: Ing. Milan Šlachta, Ing. Karol Ondruš

Kontakt:

Telefón: +421 248 703 888
Email: kontakt@sk.bosch.com

Riešenie online sporov (ODR)

Informácie týkajúce sa riešenia online sporov (ODR): Európska komisia ponúka platformu na riešenie online sporov. Táto platforma je určená na uľahčenie mimosúdneho riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných podmienok v rámci online dohôd o predajoch a službách.

Platformu je možné nájsť na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Neangažujeme sa v mimosúdnych vyrovnaniach pred spotrebiteľskými arbitrážnymi orgánmi.